Registraties & Info

Praktijk Valida heeft de volgende registraties:
AGB-code Praktijk Valida: 90-063275

Bastiaan heeft de volgende registraties:
AGB-code Zorgverlener: 90-047179
VVVK Vereniging van en voor Kindertherapeuten onder nummer: A-16-203 
Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg met licentie: 409193 R
Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ: 100020478
S.C.A.G. een gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten onder nummer 11851

Carina heeft de volgende registraties:
AGB-code Zorgverlener 90-106874
Geregistreerd lid bij de Vereniging van Contextueel werkers met licentie 1022
LVPW Landelijk vereniging Psychosociaal Werkenden met licentie: 966
Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg met licentie: 190322 R
S.C.A.G. een gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten onder nummer 17054

Melody heeft de volgende registraties:
AGB-code Zorgverlener 90-107140
Geregistreerd lid bij de VIV Vereniging Integrale Vitaliteitskunde met licentie 1907976
Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg met licentie: 190461 R

KVK:
Praktijk Valida is een VOF en staat geregistreerd onder nummer 68589212

Kwaliteitsonderzoek:
Praktijk Valida werkt samen met de VVVK aan een kwaliteitsonderzoek om de effectiviteit van kind en jeugd therapie te meten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos

Behandelovereenkomst:
Praktijk Valida werkt met een behandelovereenkomst conform de WGBO. Hierin staat o.a. opgenomen hoe Praktijk Valida met uw privacy omgaat.

Algemene verordening persoonsgegevens - AVG
Praktijk Valida heeft een register van verwerkingsactiviteiten, in dit register staat opgenomen:
a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die Praktijk Valida  verwerkt;
b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor Praktijk Valida persoonsgegevens verwerkt;
c. welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen; 
d. welke organisatorische en technische maatregelen Praktijk Valida neemt om de persoonsgegevens te beveiligen;
e. hoe lang Praktijk Valida de persoonsgegevens bewaart;
f.  hoe Praktijk Valida omgaat met een datalek

Je hebt een klacht. Wat nu?
We doen er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.