Een structurele bijdrage leveren aan het welzijn voor de jeugdigen en hun gezin.

Wij zijn Carina en Bastiaan Spies, oprichters van Praktijk Valida in 2012.
Praktijk Valida heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in gezinsbehandeling en begeleiding, waarin werken vanuit de contextuele benadering (systemisch werken) primair toegepast wordt. 

Samen met de verschillende collega’s binnen Praktijk Valida bieden wij een professionele hulpverlening aan die aansluit bij uw hulpvraag.

Visie:
Praktijk Valida biedt passende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin. Wij zien de hulpverlener als onderdeel van een tijdelijke, toegevoegde interventie om jeugdigen en hun gezin weer in hun eigen kracht te plaatsen. Op basis van effectieve methodieken wordt er planmatig en doelgericht gewerkt aan het duurzaam verbeteren en normaliseren van de situatie. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

(v)echtscheiding - rouw & verlies - trauma

angst - emotionele blokkade

identiteit - ASS - zelfvertrouwen & levenslust

ouderschapsbemiddeling - omgangsondersteuning